admin

By

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất hình thức vừa làm vừa học – Kỳ thi tháng 7 năm 2024

UPES – Ngày 26/4/2024, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 331/TB-ĐHSPTDTT về tuyển sinh trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất hình thức vừa làm vừa học năm 2024. Thông tin chung+ Mã trường: STS+ Ngành: Giáo dục thể chất+...
Read More

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất hình thức Vừa làm vừa học – Kỳ thi tháng 6 năm 2024

UPES – Ngày 26/4/2024, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 330/TB-ĐHSPTDTT về tuyển sinh liên thông trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất hình thức vừa làm vừa học – Kỳ thi tháng 6 năm 2024. Thông tin chung+ Mã...
Read More

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất hình thức chính quy năm 2024

UPES – Ngày 10/4/2024, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 274/TB-ĐHSPTDTT về tuyển sinh trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất hình thức chính quy năm 2024. Thông tin chung+ Mã trường: STS+ Ngành: Giáo dục thể chất+ Thời gian...
Read More

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM chính thức công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2024

UPES – Ngày 11/4/2024, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban hành Đề án tuyển sinh năm 2024. Về cơ bản, phương án tuyển sinh năm 2024 của Trường giữ ổn định so với các năm trước để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và quý vị phụ huynh...
Read More

Mùa hè xanh năm 2023

Ipsum decided to leave Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia....
Read More

Hoạt động chào đón tân sinh viên

Ipsum decided to leave Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia....
Read More

Hoạt động đoàn thanh niên

Ipsum decided to leave Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia....
Read More

Chương trình VHVL và liên thông

Đào tạo Cao đẳng liên thông năm 2022
Read More

Đào tạo đại học

* Kế hoạch giảng dạy và học tập hệ chính quy năm học 2022 – 2023 (Xem chi tiết)
Read More

Chương trình đào tạo sau đại học

Đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022
Read More
1 2