Tin tức

Thông báo thu học phí các khóa đại học chính quy

UPES – Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi,...
Xem chi tiết

Thông báo thu học phí các khóa vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học tại Trường ĐHSP TDTT TP.HCM

UPES – Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-ĐHSPTDTT ngày 12/3/2024 của Trường Đại học Sư...
Xem chi tiết

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành công tác năm 2024

UPES – Chiều ngày 23/5/2024 tại Hội trường A Trường Đại học Sư phạm Thể...
Xem chi tiết
1 2 3 9