Tháng Năm 2, 2024

Day

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất hình thức vừa làm vừa học – Kỳ thi tháng 7 năm 2024

UPES – Ngày 26/4/2024, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 331/TB-ĐHSPTDTT về tuyển sinh trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất hình thức vừa làm vừa học năm 2024. Thông tin chung+ Mã trường: STS+ Ngành: Giáo dục thể chất+...
Read More

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất hình thức Vừa làm vừa học – Kỳ thi tháng 6 năm 2024

UPES – Ngày 26/4/2024, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 330/TB-ĐHSPTDTT về tuyển sinh liên thông trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất hình thức vừa làm vừa học – Kỳ thi tháng 6 năm 2024. Thông tin chung+ Mã...
Read More