Dịch vụ công

Dịch vụ công

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc học tập của cá nhân từ đại học đến sau đại học và các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Sư phạm  Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Cập nhật thông tin tuyển sinh chính thức từ Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.