Lịch công tác

 
Thứ Hai (Ngày 17/06/2024)
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Tiếp tục Rà soát và triển khai các bước tiếp theo để xây dựng ktx; Báo cáo tình hình nhà thầu triển khai gia hạn dự án.
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Xuân Vũ
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Tiếp tục triển khai quyết toán giảm trừ tạm ứng với nhà thầu và các đơn vị tư vấn
Địa điểm:
Thành phần:
Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Tổng hợp kết quả chuyến đi công tác tại Thái Lan và tham mưu dự thảo công văn báo cáo gửi Bộ GDĐT; Rà soát các quy định chuẩn bị cho tuyển sinh trình độ sau đại học; Nghiên cứu các phương án cho Cao học Khoá 11 chuẩn bị bảo vệ; Triển khai điều chỉnh chương trình ngành QLTDTT theo yêu cầu của HĐTĐ
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Minh Thuận
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Triển khai công tác KĐCL; Rà soát và triển khai công tác thẩm định chương trình ngành HLTDTT; Chỉ đạo và làm việc với các đơn vị về nhu cầu và kế hoạch mời thỉnh giảng của mình trong năm học mới (Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy của PĐT-KT và Khoa SĐH-ĐTQT)
Địa điểm:
Thành phần:
Chủ trì:
Đồng chí Vinh chủ trì chỉ đạo
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 09:00
Nội dung:
Lễ Ký kết hợp tác với Học viện TDTT Quảng Châu
Địa điểm:
Phòng Truyền thống
Thành phần:
Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, các trưởng đơn vị: P.KHCN-HTQT, K.ĐTSĐH-ĐTQT, P.ĐT-KT, P.CTSV-PVCĐ, K.Bóng – TTGT và các cá nhân được phân công
Chủ trì:
Ghi chú:
(Kiểm tra công tác chuẩn bị nội dung, quà tặng và cơ sở vật chất trước 18h00 ngày 16/6: các đồng chí: Hoàng Tùng, Hồng Thái, Tuấn An, Thuỳ Trang)
Xem chi tiết
Thời gian: 10:30
Nội dung:
Đoàn công tác Học viện TDTT Quảng Châu tham quan cơ sở Nhà Bè
Địa điểm:
Cơ sở Nhà bè
Thành phần:
Theo phân công
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 14:00
Nội dung:
Họp Ban Thư ký của HĐ KĐ CTĐT
Địa điểm:
Phòng họp 1
Thành phần:
Tham gia: thành viên Ban Thư ký và đồng chí Bảo Thư
Chủ trì:
Đồng chí Quang Vinh chủ trì
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 17:00
Nội dung:
Báo cáo thống kê thí sinh đã đóng tiền thi năng khiếu; Chuẩn bị nội dung, phân công triển khai các bước tiếp theo với trường ĐH Vinh
Địa điểm:
Hiệu trưởng
Thành phần:
Đồng chí Minh Huân
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 18:00
Nội dung:
Tiệc chiêu đãi khách quốc tế - Đoàn công tác Học viện TDTT Quảng Châu
Địa điểm:
Tàu trên sông Sài Gòn
Thành phần:
Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, các trưởng đơn vị: P.KHCN-HTQT, K.ĐTSĐH-ĐTQT, P.ĐT-KT, P.CTSV-PVCĐ, K.Bóng – TTGT và các cá nhân được phân công
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Ba (Ngày 18/06/2024)
Thời gian: 09:00
Nội dung:
Họp điều chỉnh dự án
Địa điểm:
Phòng họp 1
Thành phần:
Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình, Quản lý DA, TVTK
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 10:00
Nội dung:
Họp công tác sửa chữa
Địa điểm:
Văn phòng Phó Hiệu trưởng
Thành phần:
Tham gia: Văn Sanh, đại diện công ty liên quan
Chủ trì:
Đồng chí Anh Thư chủ trì
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 15:00
Nội dung:
Họp công tác tuyển sinh năm 2024: Báo cáo và dự kiến phương án, tiến độ tuyển sinh trình độ sau đại học; Báo cáo công tác tuyển sinh trình độ đại học theo Kế hoạch tuyển sinh, tình hình thực tế và các phương án, tiến độ tổ chức
Địa điểm:
Phòng họp 1
Thành phần:
Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu; Quản lý đơn vị: K.ĐTSĐH-ĐTQT, P.ĐT-KT, P.CTSV - PVCĐ, P.TC-HC, P.TTr-ĐBCL, P.KH-TC; Thư ký cuộc họp: đ/c Hoàng Hà
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Tư (Ngày 19/06/2024)
Thời gian: 14:00
Nội dung:
Đến thăm và làm việc, trao đổi các nội dung hợp tác đào tạo với Trường Đại học Cần Thơ
Địa điểm:
Trường Đại học Cần Thơ
Thành phần:
Đoàn công tác
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Năm (Ngày 20/06/2024)
Thời gian: 08:00
Nội dung:
Tiếp đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2023 - 2024
Địa điểm:
Phòng Truyền thống
Thành phần:
Đoàn kiểm tra Thành Đoàn, đồng chí Kế Bình, Ban thường vụ Đoàn trường
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 10:00
Nội dung:
Đến thăm và làm việc, trao đổi về việc phối hợp tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Giáo dục học tại tỉnh Vĩnh Long
Địa điểm:
Vĩnh Long
Thành phần:
Đoàn công tác
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 10:00
Nội dung:
Họp công tác vệ sinh cơ sở 639 Nguyễn Trãi
Địa điểm:
Phòng họp 1
Thành phần:
Tham gia: các đồng chí: Thế Lưỡng, Văn Sanh, Tuấn An, Huỳnh Cường, đại diện công ty liên quan
Chủ trì:
Đồng chí Anh Thư chủ trì
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 14:00
Nội dung:
Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo và giao ban dư luận xã hội quý 2/2024
Địa điểm:
Hội trưởng Thành Đoàn TP.HCM
Thành phần:
Các đồng chí: Thanh Trung, Văn Sanh
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Sáu (Ngày 21/06/2024)
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần 43, thời hạn: đến 15h00 cùng ngày
Địa điểm:
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính (đồng chí Hoàng Hà)
Thành phần:
Trưởng đơn vị
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 08:00
Nội dung:
Tham gia chương trình “Tuổi trẻ giữ nước”
Địa điểm:
Theo thông báo triệu tập
Thành phần:
Ban thường vụ Đoàn trường
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 09:30
Nội dung:
Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Huấn luyện thể thao (Mã ngành: 7810302)
Địa điểm:
Phòng họp 1
Thành phần:
Theo quyết định
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Bảy (Ngày 22/06/2024)
Thời gian: 08:00
Nội dung:
Tham gia chương trình “Tuổi trẻ giữ nước”
Địa điểm:
Theo thông báo triệu tập
Thành phần:
Ban thường vụ Đoàn trường
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết