Lịch công tác

 
Thứ Hai (Ngày 26/02/2024)
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Rà soát và triển khai các bước tiếp theo về việc xây dựng KTX; Căn cứ Công văn số 367 và 370 cho phép gia hạn dự án, căn cứ Công văn số 409 về KHLCNT, tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai các bước tiếp theo
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Xuân Vũ
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Căn cứ Thông báo số 409 và 428 của Sở XD về nghiệm thu hoàn thành công trình, triển khai công tác quyết toán giảm trừ tạm ứng với nhà thầu và các đơn vị tư vấn
Địa điểm:
Thành phần:
Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 08:00
Nội dung:
Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 – 2024 và Nghe Báo cáo thời sự
Địa điểm:
Thao đường
Thành phần:
Toàn trường
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 09:30
Nội dung:
Rà soát tình hình triển khai công tác xây dựng ngân hàng đề thi (Tuần thứ 7); Trình Dự thảo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở mã ngành đào tạo
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Quang Vinh
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 10:00
Nội dung:
Họp các Chi ủy Chi bộ triển khai kế hoạch rà soát bổ sung cấp ủy
Địa điểm:
Phòng họp 1
Thành phần:
Các đồng chí: Kế Bình, Minh Huân và các Chi ủy Chi bộ
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 13:00
Nội dung:
Chuẩn bị tổ chức kiểm tra toàn diện khu KTX
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Thuỳ Dương chỉ đạo chuẩn bị cho công tác kiểm tra; P.TCHC trình thành lập Đoàn Kiểm tra khu KTX
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 13:00
Nội dung:
Tiếp tục xây dựng đề án vị trí việc làm phù hợp với tình hình mới, trình dự thảo lần 1 trước 27/02/2024; Tiếp tục rà soát công tác quy hoạch và bố trí nhân sự toàn Trường, báo cáo kết quả rà soát và phương án lần 1 trước 08/3/2024
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Anh Thư chủ trì
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 14:00
Nội dung:
Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 – 2024
Địa điểm:
Thao đường
Thành phần:
GV-CVHT các khoá và Sinh viên toàn trường
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 15:00
Nội dung:
Trình Dự thảo về Đề án khai thác sử dụng CSVC;
Địa điểm:
Hiệu trưởng
Thành phần:
Đồng chí Minh Huân và quản lý các đơn vị có liên quan;
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 15:00
Nội dung:
Báo cáo tình hình làm việc với trung tâm KĐCL ĐH Vinh về các nội dung triển khai KĐ chương trình
Địa điểm:
Hiệu trưởng
Thành phần:
Đồng chí Minh Huân
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Ba (Ngày 27/02/2024)
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Ban hành đề án tuyển sinh 2024;
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Quang Vinh chủ trì
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Tiếp tục triển khai công tác KĐCL CTĐT
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Quang Vinh chủ trì
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 08:00
Nội dung:
Chuyên đề “Phòng cháy chữa cháy tại cơ quan và KTX”
Địa điểm:
Thao đường
Thành phần:
Toàn trường
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 10:00
Nội dung:
Sinh hoạt định kỳ chi bộ Hành chính tháng 2/2024
Địa điểm:
Phòng họp
Thành phần:
Chi bộ Hành chính
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 14:00
Nội dung:
Lễ kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Địa điểm:
Đại giảng đường Phạm Ngọc Thạch (Lầu 1 khu A1)
Thành phần:
Đồng chí Quang Vinh
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 14:00
Nội dung:
Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 – 2024
Địa điểm:
Thao đường
Thành phần:
GV-CVHT các khoá và Sinh viên toàn trường
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 14:30
Nội dung:
Lễ kỉ niệm 28 năm ngày thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phồng và An ninh trường Quân sự Quân khu 7
Địa điểm:
Hội trường B – Trường Quân sự QK7
Thành phần:
Đồng chí Kế Bình, Hữu Phúc
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 15:00
Nội dung:
Họp với Kiểm toán Dự án
Địa điểm:
Phòng họp 1
Thành phần:
Các đồng chí: Đăng Bình, Xuân Vũ
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Tư (Ngày 28/02/2024)
Thời gian: 08:00
Nội dung:
Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 – 2024
Địa điểm:
Thao đường
Thành phần:
GV-CVHT các khoá và Sinh viên toàn trường
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 08:00
Nội dung:
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ĐH, CĐ TP.HCM
Địa điểm:
HTA.103 lầu 1 ĐHKT số 59C NĐC
Thành phần:
Đồng chí Vĩnh Huy
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 09:00
Nội dung:
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, sơ kết thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Địa điểm:
Hội trường A.103 (Lầu 1) – Đại học Kinh tế cơ sở Quận 3
Thành phần:
Các đồng chí: Minh Huân, Thùy Dương
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 14:00
Nội dung:
Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 – 2024
Địa điểm:
Thao đường
Thành phần:
GV-CVHT các khoá và Sinh viên toàn trường
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Năm (Ngày 29/02/2024)
Thời gian: 08:00
Nội dung:
Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 – 2024
Địa điểm:
Thao đường
Thành phần:
GV-CVHT các khoá và Sinh viên toàn trường
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 08:00
Nội dung:
Tập huấn Luật đấu thầu năm 2023
Địa điểm:
Theo yêu cầu Công văn
Thành phần:
Theo Quyết định cử đi
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 08:00
Nội dung:
Họp Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng Hiệu trưởng năm 2023
Địa điểm:
Trường Đại học Hoa Sen
Thành phần:
Hiệu trưởng
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 09:00
Nội dung:
(DỜI LỊCH) Họp công tác rà soát, điều chỉnh CTĐT
Địa điểm:
(DỜI LỊCH) Phòng Truyền thống
Thành phần:
(DỜI LỊCH) Hội đồng KH-ĐT
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 10:00
Nội dung:
Kiểm tra Khu Ký túc xá
Địa điểm:
Ký túc xá
Thành phần:
Đoàn Kiểm tra
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 14:00
Nội dung:
Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 – 2024
Địa điểm:
Thao đường
Thành phần:
GV-CVHT các khoá và Sinh viên toàn trường
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Sáu (Ngày 01/03/2024)
Thời gian: 08:00
Nội dung:
Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 – 2024
Địa điểm:
Thao đường
Thành phần:
GV-CVHT các khoá và Sinh viên toàn trường
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 08:00
Nội dung:
Học tập NQTW8; Triển khai chuyên đề năm 2024
Địa điểm:
Trực tuyến Hội trường A
Thành phần:
Toàn thể Đảng bộ
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 08:30
Nội dung:
Sinh hoạt học thuật chuyên môn cấp Khoa góp ý cho luận án NCS Lê Hoàng Sơn Châu
Địa điểm:
Phòng Truyền thống (lầu 4)
Thành phần:
PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh (chủ tịch), TS. Ngô Hữu Phúc, TS. Lưu Trí Dũng (Thư ký) và 02 nhà khoa học ngoài trường
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 14:00
Nội dung:
Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 – 2024
Địa điểm:
Thao đường
Thành phần:
GV-CVHT các khoá và Sinh viên toàn trường
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết