Events

Chúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô – Tháng 06 năm 2024

Cơ sở Nguyễn Trãi 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh, AR, Viet Nam

Chúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô trong Tháng 06 năm 2024     STT Viên chức Ngày sinh Đơn vị 1 Ths. Nguyễn Văn Tiền 08/06/1965 Khoa Đại cương - Y sinh 2 TS. Lưu Trí Dũng 09/06/1982 Khoa ĐTSĐH - ĐTQT 3 Ths. Từ Thị Thoa 14/06/1990 Khoa LLCT - NVSP 4 Nguyễn […]