Tháng Năm 28, 2024

Day

Thông báo về việc thay đổi ngày nộp hồ sơ và ngày thi môn Năng khiếu TDTT kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2024

UPES – Ngày 28/5/2024, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban hành Thông báo số 434/TB-ĐHSPTDTT về việc dời ngày nộp hồ sơ và ngày thi môn Năng khiếu TDTT kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2024. Căn cứ Thông báo số...
Read More

Thông báo về việc triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống quản lý văn bản và điều hành công tác VNPT iOffice Hồ Chí Minh

UPES – Ngày 27/5/2024, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban hành Thông báo số 427/TB-ĐHSPTDTT về việc triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống quản lý văn bản và điều hành công tác VNPT iOffice Hồ Chí Minh với một số nội dung như sau: Đối tượng thực hiện...
Read More