Tổ chức thành công Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Khóa 1

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Tin tức > Tổ chức thành công Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Khóa 1

UPES – Ngày 22/01, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM (UPES) tổ chức thành công Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Khóa 1.

Đào tạo trình độ tiến sĩ Giáo dục học tại UPES nhằm cung cấp nguồn nhân lực cao cho xã hội những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và có năng lực hướng dẫn nghiên cứu khoa học giáo dục nói chung và khoa học TDTT nói riêng.

Học viên Nguyễn Thanh Tuấn – Nghiên cứu sinh Khóa 1 báo cáo luận án trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường.

Luận án tiến sĩ là một phần quan trọng trong quá trình hoàn thành bậc tiến sĩ, là kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh, trong đó chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận án.

PGS.TS. Châu Vĩnh Huy – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trong buổi làm việc tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Minh Thuận – Trưởng khoa ĐTSĐH-ĐTQT, Ủy viên Thư ký trong buổi làm việc tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường.

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và đào tạo và của Nhà Trường, quy trình nghiên cứu khoa học và bảo vệ luận án tiến sĩ được thực hiện nhằm đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của NCS, Khoa Đào tạo Sau đại học – Đào tạo Quốc tế UPES tổ chức thành công Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường đối với Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Tuấn, học viên NCS Khóa 1 của trường.

Kết quả 100% các thành viên Hội đồng đánh giá tán thành với luận án của học viên, điều này khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo Nghiên cứu sinh nói riêng và đào tạo các cấp nói chung của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM ngày một nâng cao, phát triển.

Tác giả: Hoàng Tùng
Ảnh: Bửu Châu