Đảng bộ Trường ĐHSP TDTT TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Tin tức > Đảng bộ Trường ĐHSP TDTT TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

UPES – Sáng ngày (24/01), Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Là – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Kế Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Châu Vĩnh Huy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, Ban Chấp hành các đoàn thể trực thuộc, quản lý các đơn vị thuộc Trường và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Kế Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, tính đến tháng 12/2023, Đảng bộ Trường có 05 chi bộ trực thuộc với tổng cộng 65 đảng viên. Đảng ủy Trường đã lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng.

Đồng chí Nguyễn Kế Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện nghiêm túc, có hệ thống và đúng quy định, trong đó có việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy và Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác sắp xếp và kiện toàn cơ cấu tổ chức được triển khai kịp thời. Đặc biệt, công tác phát triển Đảng được thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ bởi trong năm 2023, đã đề cử 33 quần chúng ưu tú (trong đó có 32 quần chúng là sinh viên), qua đó xem xét, đề nghị và tổ chức kết nạp Đảng cho 09 đồng chí (trong đó có 08 đảng viên là sinh viên). Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả thông qua các khâu phổ biến, quán triệt, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng và hoàn thiện quy chế, văn bản chỉ đạo, tăng cường nội dung và đối tượng kiểm tra, giám sát và kết quả của các hoạt động kiểm tra, giám sát. Tiếp nối những thành công trong những năm qua, công tác dân vận luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể quan tâm, chú trọng trong triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên. Các hoạt động xã hội – thiện nguyện thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, đạt hiệu quả tốt, có tính lan tỏa nhiều giá trị nhân văn, vì cộng đồng.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để khắc phục những hạn chế trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Minh Huân – Đảng ủy viên báo cáo tại Hội nghị.

Hội nghị cũng đã được nghe 02 bài tham luận của đại diện 02 đơn vị với các nội dung thiết thực, góp phần làm rõ hơn, sinh động hơn cho Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng được trình tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Là đã đề cao những kết quả đạt được của đơn vị, đề nghị Đảng bộ Trường, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trực thuộc tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2023, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm tới; triển khai nghiêm túc, đầy đủ những nội dung công tác Đảng theo đúng Điều lệ và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị là – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cũng trong Hội nghị, Đảng ủy Trường đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 01 tập thể và 10 cá nhân được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đồng chí Nguyễn Thị Là – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Tác giả: Thanh Trung
Ảnh: Bửu Châu