tunghdv

By

Tổ chức thành công Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Khóa 1

UPES – Ngày 22/01, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM (UPES) tổ chức thành công Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Khóa 1. Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Khóa 1. Đào...
Read More

Lễ họp kỹ thuật và bốc thăm Giải Bóng đá 7 người Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2023 (SV7 TP.HCM 2023)

UPES - Sáng ngày 27/8/2023 đã diễn ra buổi họp kỹ thuật và bốc thăm Giải Bóng đá 7 người Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2023 (SV7 TP.HCM 2023) tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh.
Read More