luanan

Tag

Tổ chức thành công Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Khóa 1

UPES – Ngày 22/01, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM (UPES) tổ chức thành công Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Khóa 1. Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Khóa 1. Đào...
Read More