Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 năm 2024: “Sách hay cần bạn đọc”

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Chỉ đạo, điều hành > Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 năm 2024: “Sách hay cần bạn đọc”

UPES – Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ban Quản lý Ký túc xá – Thư viện Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM xây dựng kế hoạch số 03/KH-KTXTV tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 – năm 2024. Đây là sự kiện được tổ chức chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4.

Ngày Sách và Văn hóa đọc 2024 là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu quý sách và công chúng cả nước, góp phần phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách để nâng cao kiến thức, kỹ năng nhằm phát triển bản thân và xã hội; kết nối bạn đọc trong nước và nước ngoài, đồng thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực cho phát triển sách và văn hóa đọc.

Nội dung tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, gắn với thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”.

 1. Chủ đề: “Lịch sử Thể dục Thể thao” với các nội dung cụ thể như sau:
  – Sơ lược về lịch sử Thể dục Thể thao Thế giới và Lịch sử Thể dục Thể thao Việt Nam.
  – Giới thiệu sách về Lịch sử Thể dục Thể thao.
  – Các giải Thể thao trên Thế giới.
  – Các thành tích nổi bật Thể thao Thế giới và Việt Nam.
 2. Hình thức: Ban Quản lý Ký túc xá – Thư viện viết bài tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, giá trị của sách và việc đọc sách trên các nền tảng mạng xã hội, trang thông tin điện tử của Trường.
 3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 15/4 đến ngày 30/4/2024.

Thông qua các hoạt động, sự kiện góp phần gắn kết và tạo sự hứng khởi, đồng thời lan tỏa thông điệp “Sách hay cần bạn đọc” đến với cộng đồng./.