Thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024 (Cập nhật)

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Chỉ đạo, điều hành > Thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024 (Cập nhật)

UPES – Ngày 15/4/2024, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 279/TB-ĐHSPTDTT về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024.

Thông báo đến toàn thể Quản lý các đơn vị, tổ chức – đoàn thể, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên thuộc Trường thời gian nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024 như sau:

  1. Nghỉ lễ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5)
    – Tất cả viên chức, người lao động và học viên, sinh viên được nghỉ lễ 01 ngày trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 18/4/2024 và nghỉ lễ 05 ngày liên tục trong dịp Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024, từ ngày 27/4/2024 đến hết ngày 01/5/2024.
    – Tất cả viên chức, người lao động và học viên, sinh viên trở lại Trường làm việc, giảng dạy và học tập bình thường sau khi nghỉ Lễ (Làm bù vào ngày Thứ bảy 04/5/2024).
  2. Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh, về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.
  3. Các đơn vị thuộc Trường cử viên chức tham gia trực Lễ, danh sách phân công viên chức trực Lễ gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính trước 11 giờ ngày 17/4/2024 để tổng hợp danh sách.
  4. Giao Phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu lập danh sách phân công viên chức trực lễ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng; lựa chọn nội dung, tổ chức treo băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2024./.