Thông báo Lịch thi Năng khiếu TDTT – Kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Tuyển sinh > Đại học Chính quy > Thông báo Lịch thi Năng khiếu TDTT – Kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

UPES – Căn cứ Thông báo về việc tổ chức thi môn năng khiếu dành cho thí sinh thi tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM thông báo lịch thi môn năng khiếu TDTT – Kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 như sau:

 1. Địa điểm:
  Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM (Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM)
 2. Thời gian:
  2.1. Thứ Sáu – Ngày 05/7/2024
  – Buổi sáng:
  + Đợt 1 – 07 giờ 00: Thí sinh từ phòng thi số 01 đến phòng thi số 06 và phòng thi số 49, phòng thi số 50, phòng thi số 65, phòng thi số 66 tập trung tại sân số 1 (sân Quần vợt) làm thủ tục thi tuyển Năng khiếu TDTT.
  + Đợt 2 – 08 giờ 30: Thí sinh từ phòng thi số 07 đến phòng thi số 12 và phòng thi số 51, phòng thi số 52, phòng thi số 67, phòng thi số 68 tập trung tại sân số 1 (sân Quần vợt) làm thủ tục thi tuyển Năng khiếu TDTT.
  – Buổi chiều:
  + Đợt 1 – 13 giờ 00: Thí sinh từ phòng thi số 13 đến phòng thi số 18 và phòng thi số 53, phòng thi số 54, phòng thi số 69, phòng thi số 70 tập trung tại sân số 1 (sân Quần vợt) làm thủ tục thi tuyển Năng khiếu TDTT.
  + Đợt 2 – 14 giờ 30: Thí sinh tử phòng thi số 19 đến phòng thi số 24 và phòng thi số 55, phòng thi số 56, phòng thi số 71, phòng thi số 72 tập trung tại sân số 1 (sân Quần vợt) làm thủ tục thi tuyển Năng khiếu TDTT.
  2.2. Thứ Bảy – Ngày 06/7/2024
  – Buổi sáng:
  + Đợt 1 – 07 giờ 00: Thí sinh từ phòng thi số 25 đến phòng thi số 30 và phòng thi số 57, phòng thi số 58, phòng thi số 73, phòng thi số 74 tập trung tại sân số 1 (sân Quần vợt) làm thủ tục thi tuyển Năng khiếu TDTT.
  + Đợt 2 – 08 giờ 30: Thí sinh từ phòng thi số 31 đến phòng thi số 36 và phòng thi số 59, phòng thi số 60, phòng thi số 75, phòng thi số 76 tập trung tại sân số 1 (sân Quần vợt) làm thủ tục thi tuyển Năng khiếu TDTT.
  – Buổi chiều:
  + Đợt 1 – 13 giờ 00: Thí sinh từ phòng thi số 37 đến phòng thi số 42 và phòng thi số 61, phòng thi số 62, phòng thi số 77, phòng thi số 78 tập trung tại sân số 1 (sân Quần vợt) làm thủ tục thi tuyển Năng khiếu TDTT.
  + Đợt 2 – 14 giờ 30: Thí sinh từ phòng thi số 43 đến phòng thi số 48 và phòng thi số 63, phòng thi số 64 tập trung tại sân số 1 (sân Quần vợt) làm thủ tục thi tuyển Năng khiếu TDTT.