Thông báo tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Giáo dục học năm 2024

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Tuyển sinh > Sau đại học > Thông báo tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Giáo dục học năm 2024

UPES – Ngày 03/7/2024 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban hành Thông báo số 537/TB-ĐHSPTDTT về việc tuyển sinh trình độ Tiến sĩ ngành Giáo dục học năm 2024.

1. Ngành tuyển sinh: Giáo dục học – Mã số 9140101
Áp dụng đối với những đề tài nghiên cứu về giáo dục thể chất và thể thao trường học, thể dục thể thao quần chúng, xã hội học, lịch sử TDTT, kinh tế và quản lý về thể dục thể thao, huấn luyện thể thao.

2. Thời gian và địa điểm đào tạo
– Thời gian đào tạo: 4 năm.
– Địa điểm tổ chức lớp học: Nghiên cứu sinh trúng tuyển và nhập học được tổ chức học tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Số 639, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

3. Điều kiện dự tuyển
Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

3.1. Điều kiện văn bằng
a) Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ.
b) Danh mục ngành phù hợp được quy định tại Phụ lục 1 thông báo này, trong đó người có bằng thạc sĩ ngành gần, ngành khác phải học bổ sung kiến thức trước khi tham dự kỳ thi.

3.2. Điều kiện công trình đã công bố
Là tác giả của ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đối với thí sinh đã tốt nghiệp thạc sĩ. Là tác giả của ít nhất 02 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đối với thí sinh đã tốt nghiệp đại học hạng giỏi phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

3.3. Yêu cầu về ngoại ngữ
Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:
a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;
b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục 02 của thông báo này còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố);
Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do cơ sở đào tạo quyết định, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

3.4. Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa;

3.5. Có cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường.

4. Hồ sơ dự tuyển:

4.1. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh (Mẫu 1 – Phụ lục 3);
 2. Lý lịch khoa học (Mẫu 2 – Phụ lục 3);
 3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan cử đi học hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú trong thời gian 06 tháng (Mẫu 3 – Phụ lục 3);
 4. Bản sao công chứng bằng đại học, bằng thạc sĩ, bảng điểm (đại học, cao học); Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do một cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp bản sao công chứng văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng-Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 5. Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;
 6. Bản sao các bài báo khoa học đã công bố (gồm: trang bìa, mục lục và toàn văn bài báo);
 7. Dự thảo đề cương nghiên cứu và dự thảo kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa (Mẫu 5, Mẫu 4 – Phụ lục 3);
 8. Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu (Mẫu 6 – Phụ lục 3);
 9. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);
 10. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa;
 11. Bản sao hợp lệ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn;
 12. Căn cước công dân (bản sao có công chứng);
 13. Hai ảnh 3×4; hai phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ;
 14. Bản cam kết về nghĩa vụ tài chính của thí sinh sau khi trúng tuyển (Mẫu 7 – Phụ lục 3);

 4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ, riêng dự thảo đề cương nghiên cứu và dự thảo kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa nộp 06 bản.

4.3. Thời gian tổ chức học các học phần môn học bổ sung kiến thức ngành: 8/2024

– Lệ phí học bổ sung kiến thức: Theo qui định của Trường

5. Kế hoạch tuyển sinh:

5.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

5.2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 15 nghiên cứu sinh.

5.3. Thời gian tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 15/10/2024 tại Khoa Đào tạo Sau đại học – Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Số 639, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM ;
Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 21/10/2024 – 25/10/2024 (Lưu ý Thí sinh phải trình bày về vấn đề dự định nghiên cứu trước Ban chuyên môn xét tuyển theo thông báo của Khoa ĐT SĐH – ĐTQT);
Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: Từ 28/10 – 1/11/2024

5.4. Lệ phí và hình thức nộp lệ phí xét tuyển
Lệ phí xét tuyển: 3.000.000đ/ứng viên Hình thức nộp lệ phí: Thí sinh nộp lệ phí qua ngân hàng theo tài khoản của Trường như sau:
+  Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
+ Số tài khoản: 060 238 737 111
+ Tại ngân hàng: Sacombank – Chi nhánh Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
+ Nội dung: “Họ và tên người dự tuyển – LPTS NCS 2024”

6. Học phí: Thực hiện thu học phí theo quy định của Nhà nước.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: TS Lưu Trí Dũng –  Phó trưởng Khoa Đào tạo Sau đại học – Đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (Số 639 Nguyễn Trãi, phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 0903643630)./.

Các Biểu mẫu đăng ký tuyển sinh – Tải về
Xem chi tiết Thông báo tại đây