Thông báo tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Giáo dục học năm 2024

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Tuyển sinh > Sau đại học > Thông báo tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Giáo dục học năm 2024

UPES – Ngày 01/7/2024 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban hành Thông báo số 526/TB-ĐHSPTDTT về việc tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Giáo dục học năm 2024.

1. Thông tin về ngành tuyển sinh

Tên ngành tuyển sinhMã ngành tuyển sinhTrình độ đào tạoHình thức đào tạoChương trình đào tạoTổng chỉ tiêu năm 2024
Giáo dục học8140101Thạc sĩChính quyĐịnh hướng nghiên cứu75

2. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển
Môn thi tuyển gồm: Môn Sinh lý TDTT và Môn Lý luận – Phương pháp TDTT

3. Yêu cầu đối với người dự tuyển
3.1. Về văn bằng
a) Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp, hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu; đối với bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản thẩm định và công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Danh mục ngành phù hợp được quy định tại Phụ lục 2 thông báo này, trong đó người có bằng đại học ngành gần, ngành khác phải học bổ sung kiến thức trước khi tham dự kỳ thi;
c) Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các yêu cầu khác của chương trình đào tạo do Trường quy định.
3.2. Về năng lực ngoại ngữ
Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Người dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu trên khi có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:
a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;
b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
c) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục I của thông báo này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ GDĐT công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
d) Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do cơ sở đào tạo quyết định;
e) Người dự tuyển chưa có văn bằng hoặc chứng chỉ chứng minh năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ tại điểm a, b, c mục 3.2 của thông báo này có thể đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh đầu vào do Nhà Trường phối hợp với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ (Tiếng Anh) cho thí sinh có nhu cầu.
3.3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan nơi đang làm việc hoặc chính quyền nơi cư trú xác nhận;
3.4. Có đủ sức khỏe để tham gia học tập;
3.5. Hồ sơ dự thi phải được nộp đầy đủ và đúng thời gian quy định của Thông báo này.

4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
4.1. Đối tượng ưu tiên
– Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
– Con liệt sĩ;
– Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
– Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;
– Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh công nhận dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.
4.2.  Mức ưu tiên: Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng một điểm vào tổng điểm tuyển sinh.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 • Đơn đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ (theo mẫu);
 • Lý lịch khoa học hoặc sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan cử đi học hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú trong thời gian 06 tháng;
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học và phụ lục văn bằng (bảng điểm)  đại học (02 bản). Đối với bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản thẩm định và công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;
 • Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);
 • Công văn/Quyết định cử đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp Quận/Huyện trở lên trong thời gian 6 tháng;
 • Hai ảnh cỡ 3×4 (trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng kí dự thi) ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh vào mặt sau ảnh;
 • Hai phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ;
 • Minh chứng nộp lệ phí.

6. Thời gian nhận hồ sơ, học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển

 • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/07/2024 đến 16 giờ 00 ngày 26/08/2024.
 • Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 22/07/2024 đến ngày 25/08/2024.
 • Thời gian ôn thi: Dự kiến từ ngày 26/08/2024 đến ngày 13/09/2024.
 • Thời gian tổ chức thi tuyển :

–  Môn Sinh lý TDTT và Lý luận và phương pháp TDTT: Ngày 20/09/2024.
– Thời gian tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào (Tiếng anh): Ngày 21/09/2024.

7. Môn học bổ sung kiến thức
7.1 Môn học bổ sung kiến thức (đối với ngành gần)

 • Sinh lý học Thể dục thể thao (2 tín chỉ);
 • Lý luận và Phương pháp Giáo dục thể chất (2 tín chỉ);
 • Quản lý Thể dục thể thao (2 tín chỉ);
 • Nghiên cứu khoa học trong Thể dục thể thao (2 tín chỉ).

7.2 Môn học bổ sung kiến thức (đối với ngành khác)

 • Giải phẫu (2 tín chỉ);
 • Sinh lý học Thể dục thể thao (2 tín chỉ);
 • Tâm lý học Thể dục thể thao (2 tín chỉ);
 • Lý luận và Phương pháp Giáo dục thể chất (4 tín chỉ);
 • Lý luận và Phương pháp TDTT Trường học (4 tín chỉ);
 • Đo lường – Toán thống kê (3 tín chỉ);
 • Nghiên cứu khoa học TDTT (3 tín chỉ) 

8. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh, khai giảng khoá học

 • Thời gian công bố kết quả tuyển sinh (dự kiến): 04/10/2024.
 • Thời gian khai giảng khoá học (dự kiến): 31/10/2024.

Mức học phí: học phí chương trình đào tạo thạc sĩ dự kiến là 9.000.000 đồng /1 học kỳ/1 người học (không kể lệ phí bảo vệ luận văn, kinh phí di chuyển, lưu trú…).

9. Phí đăng ký dự thi, ôn thi, thi và học bổ sung kiến thức

Lệ phí đăng ký dự thi: 160.000đ (Một trăm sáu mươi ngàn đồng)/hồ sơ.
Lệ phí ôn tập: 2.400.000đ (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng)/thí sinh.
Phí dự kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (nếu có): dự kiến 4.200.000đ.
Phí dự thi: 360.000đ (Ba trăm sáu chục ngàn đồng).
Phí học bổ sung kiến thức (ngành gần): 750.000 đồng /1 tín chỉ.
Phí học bổ sung kiến thức (ngành khác): 750.000 đồng /1 tín chỉ.
Hình thức nộp phí: Đóng qua ngân hàng theo tài khoản của Trường như sau:
– Đơn vị thủ hưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
– Số tài khoản 060 238 737 111 tại ngân hàng: Sacombank – Chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM.
– Nội dung: “Họ và tên người dự tuyển – LPTS CH 2024”.

10. Địa điểm nộp hồ sơ và thông tin liên hệ

Hồ sơ đăng kí dự thi thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Khoa Đào tạo Sau đại học – Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi tiết liên hệ: Tiến sĩ Lưu Trí Dũng –  Phó trưởng Khoa Đào tạo Sau đại học – Đào tạo Quốc tế qua số điện thoại: 0903643630.

Xem chi tiết Thông báo 526/TB-ĐHSPTDTT