tuluong

By

Khai mạc Tập huấn xây dựng, phát triển chương trình dạy học đáp ứng tiêu chuẩn ĐGCL CTĐT & viết báo cáo tự đánh giá CTĐT

Sáng ngày 16/5/2023, tại Hội trường A – Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi khai mạc Tập huấn xây dựng, phát triển Chương trình dạy học đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo và viết báo cáo tự đánh...
Read More