Khai mạc Tập huấn xây dựng, phát triển chương trình dạy học đáp ứng tiêu chuẩn ĐGCL CTĐT & viết báo cáo tự đánh giá CTĐT

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Tin tức > Khai mạc Tập huấn xây dựng, phát triển chương trình dạy học đáp ứng tiêu chuẩn ĐGCL CTĐT & viết báo cáo tự đánh giá CTĐT

Sáng ngày 16/5/2023, tại Hội trường A – Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi khai mạc Tập huấn xây dựng, phát triển Chương trình dạy học đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo và viết báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo theo Kế hoạch số 348/KH-ĐHSPTDTT.

Việc tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực xây dựng, phát triển, rà soát và cải tiến Chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra. Xây dựng đề cương chi tiết học phần, xác định hệ thống đánh giá người học đối với các học phần tổ chức giảng.

Nhận diện các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng chương trình đào tạo, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến tham dự chương trình tập huấn, báo cáo viên PGS.TS. Đoàn Thị Minh Trinh, nguyên Phó Trưởng Ban Đại học và Sau đại học – Đại học Quốc gia TP.HCM giới thiệu và bắt đầu chương trình tập huấn.

? Thời gian tập huấn diễn ra 03 ngày: Từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2023.