Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Chỉ đạo, điều hành > Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024

UPES – Ngày 15/3/2024, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 194/KH-ĐHSPTDTT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024.

I. MỤC ĐÍCH

Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, kêu gọi sự quan tâm các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

Nhằm mục đích khuyến khích cán bộ, viên chức và sinh viên có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả của các nỗ lực bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Duy trì thường xuyên, liên tục thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm gắn với bảo tồn tài nguyên năng lượng.

II. CHỦ ĐỀ

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2024 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Leveraging water for peace” – “Nước cho hòa bình”, tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới. Khi nguồn nước bị khan hiếm hoặc ô nhiễm, khi mọi người không có khả năng tiếp cận nước an toàn hoặc không được tiếp cận nước một cách bình đẳng, căng thẳng có thể gia tăng giữa những cộng đồng và các quốc gia. Theo báo cáo của Ủy ban về Nước của Liên Hợp Quốc (UN-Water), hiện có hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và dân số toàn cầu tăng lên như hiện nay, chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Bằng cách cùng nhau hành động để cân bằng quyền con người và nhu cầu của mọi người về nước, nước có thể là động lực ổn định và là chất xúc tác cho sự phát triển bền vững hôm nay và mai sau.

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2024 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề là “At the frontline of climate action” – “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu”. Qua đó, có thể thấy những nỗ lực dự báo, cảnh báo sớm và chủ động hành động vì khí hậu là vấn đề toàn cầu nhằm tăng cường khả năng phục hồi và ứng phó rủi ro thiên tai, đẩy mạnh giảm phát thải khí nhà kính góp phần giải quyết khủng hoảng khí hậu; đồng thời tiếp tục tăng cường năng lực, nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho cộng đồng nhằm chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Reducing Carbon footprint towards Net Zero” – “Giảm thải dấu chân Carbon – Hướng tới Net Zero”. Thông điệp này nhấn mạnh vai trò quan trọng trong hành trình hướng tới Net Zero, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững trong đó áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, mở rộng các hành lang đa dạng sinh học, các khu bảo tồn; giảm thiểu phát thải; chuyển đổi năng lượng tái tạo trong các lĩnh vực; đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ nhằm giảm áp lực lên môi trường tự nhiên. Đây cũng là dịp để Việt Nam thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự nỗ lực của mình tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc lần thứ 28 (COP28) để cùng với thế giới hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Để hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên và căn cứ điều kiện tình hình thực tế hiện nay, Trường ĐHSP TDTT TP.HCM phát động tháng cao điểm hoạt động hưởng ứng từ ngày 19 – 30/3/2024. Yêu cầu các đơn vị thuộc Trường và các tổ chức – đoàn thể thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 như sau:

1. Đối với Ngày Nước thế giới năm 2024

Nội dung: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động và người học về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2024.

Thời gian: Từ ngày 19 – 23/3/2024.

Hình thức:

+ Lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông (tại Phụ lục kèm theo) treo băng-rôn tại Trường ĐHSP TDTT TP.HCM (Địa chỉ: Cơ sở Nguyễn Trãi và cơ sở Nhà Bè).

+ Viết bài đăng tải trên Website của Trường và phương tiện mạng xã hội của Trường kèm hashtag #NgayNuocthegioi2024 #BoTNMT .

2. Đối với Ngày Khí tượng thế giới năm 2024

Nội dung: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động và người học về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm 2024.

Thời gian: Từ ngày 19 – 23/3/2024.

Hình thức:

+ Lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông (tại Phụ lục kèm theo) treo băng-rôn tại Trường ĐHSP TDTT TP.HCM (Địa chỉ: Cơ sở Nguyễn Trãi và cơ sở Nhà Bè).

+ Viết bài đăng tải trên Website của Trường và phương tiện mạng xã hội của Trường kèm hashtag #NgayKhituongthegioi2024 #BoTNMT .

3. Đối với Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Nội dung: Tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Thời gian: Từ ngày 28 – 30/3/2024.

Hình thức:

+ Tổ chức hoạt động “Tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 30/3/2024 (Thứ bảy).

+ Lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông (tại Phụ lục kèm theo) treo băng-rôn tại Trường ĐHSP TDTT TP.HCM (Địa chỉ: Cơ sở Nguyễn Trãi và cơ sở Nhà Bè).

+ Viết bài đăng tải trên Website của Trường và phương tiện mạng xã hội của Trường kèm hashtag #GioTraidat2024 #BoTNMT .

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các đơn vị thuộc Trường về mục đích, hướng dẫn thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024.

2. Các đơn vị thuộc Trường tham gia sử dụng nước tiết kiệm, phòng, chống thiên tai để hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2024; tắt đèn chiếu sáng và tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 30/3/2024 (Thứ bảy) để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

3. Các đơn vị có liên quan trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a) Phòng Tổ chức – Hành chính

– Chủ trì, hướng dẫn thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 cho các đơn vị liên quan.

– Theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 của các đơn vị thuộc Trường.

– Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động vận động cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn nước, trồng cây xanh để hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

c) Phòng Công tác sinh viên – Phục vụ cộng đồng

– Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đổi mới về phương pháp, hình thức tuyên truyền các hoạt động liên quan đến công tác khí tượng thủy văn đến người học nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

– Chủ trì và phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường, các đơn vị có liên quan tham gia hưởng ứng phong trào do Trường ĐHSP TDTT TP.HCM tổ chức.

b) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSP TDTT TP.HCM

– Phối hợp Phòng Công tác sinh viên – Phục vụ cộng đồng tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực huy động lực lượng đoàn viên – thanh niên để tham gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 theo điều kiện, khả năng thực tế.

– Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính tổ chức treo băng-rôn tuyên truyền tại các cơ sở của Trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm từ ngày 19/3/2024 – 30/3/2024. 4. Các đơn vị thuộc Trường báo cáo kết quả tổ chức Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 về Trường ĐHSP TDTT TP.HCM (qua Phòng Tổ chức – Hành chính) trước ngày 15/4/2024 (Thứ hai)./.