Thông báo Tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học năm 2023

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Tuyển sinh > Đại học VLVH > Thông báo Tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023

 
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học năm 2023.
– Chỉ tiêu: 444
– Học phí ưu đãi: 6.000.000đồng/học kỳ.
*** Đối với Thí sinh đã tham dự thi Năng khiếu TDTT vào ngày 07, 08/7/2023, thực hiện đăng ký xét tuyển bằng cách quét mã QR Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học VLVH năm 2023 (trong ảnh bên dưới) hoặc truy cập vào link: https://forms.gle/D3B4hDQ7ZxbUUoKp8
*** Đối với thí sinh chưa tham dự thi Năng khiếu TDTT vào ngày 07, 08/7/2023, xem thông báo tuyển sinh tại link: http://upes.edu.vn/tuyensinhvlvh và thực hiện đăng ký thi Năng khiếu TDTT tại link: https://forms.gle/XQAUr6Hvb5Qup2ww9