Thông báo Tuyển sinh Cao học năm 2023

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Giáo dục học năm 2023 (đợt 1), cụ thể:

– Tên ngành: Giáo dục học
– Mã ngành: 8140101
– Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
– Hình thức: Chính quy
– Chương trình: định hướng nghiên cứu
– Chỉ tiêu năm 2023: 85 chỉ tiêu

Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 04/9/2023
Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 30/8/2023 đến 10/9/2023
Thời gian ôn thi: Từ ngày 30/8/2023 đến ngày 05/9/2023
Thời gian tổ chức thi tuyển: ngày 26, 27/9/2023

Đăng ký thông tin dự tuyển tại đây: https://forms.gle/t4zCrL1miMRBtv9w7

Đơn đăng ký dự thi: xem tại đây

Hồ sơ dự thi: xem tại đây

Lý lịch khoa học: xem tại đây

Xem thông báo chi tiết tại: Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2023