Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023

UPES – Ngày 22/8/2023, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 620/TB-ĐHSPTDTT về nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023 04 ngày, từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023.

Thông báo đến toàn thể Quản lý các đơn vị, tổ chức – đoàn thể, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên thuộc Trường thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, cụ thể như sau:

  1. Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023
    – Tất cả viên chức, người lao động và học viên, sinh viên được nghỉ Lễ từ ngày 01/9/2023 (Thứ Sáu) đến hết ngày 04/9/2023 (Thứ Hai) Dương lịch.
    – Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.
    Ngày 05/9/2023 (Thứ Ba) tất cả viên chức, người lao động và học viên, sinh viên trở lại Trường làm việc, giảng dạy và học tập bình thường.
  2. Trong thời gian nghỉ Lễ, các đơn vị, tất cả viên chức, người lao động, học viên và sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
  3. Giao Phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu lập danh sách phân công cán bộ, viên chức bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý trực Lễ để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng; lựa chọn nội dung, tổ chức treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghỉ Lễ, treo băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2023.

Xem chi tiết Thông báo