Thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Chỉ đạo, điều hành > Thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024

UPES – Ngày 20/02/2024, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 117/TB-ĐHSPTDTT về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024.

Thông báo đến toàn thể Quản lý các đơn vị, tổ chức – đoàn thể, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên thuộc Trường thời gian nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024 như sau:

 1. Nghỉ lễ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5)
  – Tất cả viên chức, người lao động và học viên, sinh viên được nghỉ lễ 01 ngày trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương, từ ngày 18/4/2024 đến hết ngày 18/4/2024 và nghỉ lễ 02 ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024, từ ngày 30/4/2024 đến hết ngày 01/5/2024, cụ thể:
  + Nghỉ 01 ngày 18/4/2024 (Thứ Năm): Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch);
  + Nghỉ 01 ngày 30/4/2024 (Thứ Ba): Ngày Chiến thắng;
  + Nghỉ 01 ngày 01/5/2024 (Thứ Tư): Ngày Quốc tế Lao động.
  – Tất cả viên chức, người lao động và học viên, sinh viên trở lại Trường làm việc, giảng dạy và học tập bình thường sau khi nghỉ lễ.
 2. Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.
 3. Giao Phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu lập danh sách phân công viên chức trực lễ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng; lựa chọn nội dung, tổ chức treo băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2024./.