daotaoboiduong

Tag

Thông báo đăng ký nhu cầu tham gia đào tạo, bồi dưỡng năm 2024

UPES - Ngày 02/01/2024 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban hành Thông báo số 01/TB-ĐHSPTDTT về việc đăng ký nhu cầu tham gia đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 và thực hiện chế độ báo cáo đào tạo, bồi dưỡng
Read More