Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM tham dự Giải Vô địch Taekwondo Trường Đại học Tôn Đức Thắng mở rộng lần thứ I năm 2023

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Hoạt động Sinh viên > Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM tham dự Giải Vô địch Taekwondo Trường Đại học Tôn Đức Thắng mở rộng lần thứ I năm 2023

Leave a Reply