Chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2025 thành công tốt đẹp

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Hoạt động Sinh viên > Chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2025 thành công tốt đẹp

Leave a Reply