Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô – Tháng 05/2023

Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô – Tháng 05/2023

STT Viên chức Ngày sinh Đơn vị

1

Võ Anh Thư

03/05/1982

Phòng TCHC

2

Trần Thị Hương Giang

04/05/1982

Khoa LLCT và NVSP

3

Kiều Thị Thu Thúy

06/05/1988

Phòng Đào tạo

4 Tô Thị Bích Thủy 10/05/1987 Khoa KHCB
5 Nguyễn Hoàng Minh
15/05/1986
Khoa KHCB
6 Ngô Hữu Phúc 15/05/1973 Phòng Đào tạo
7 Nguyễn Phạm Thanh Thúy An 20/05/1988 Khoa Bóng
8 Nguyễn Văn Phương 20/05/1976 Khoa Điền kinh
9 Nguyễn Lê Anh Khoa 23/05/1996 Phòng TCHC
10 Vũ Hồng Thái 28/05/1983 Khoa Bóng
11 Nguyễn Ngọc Anh Châu 28/05/2000 Phòng CTSV-PVCĐ

Leave a Reply