UPES thông báo điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Tuyển sinh > Đại học VLVH > UPES thông báo điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023

UPES – Ngày 31/8/2023, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM (UPES) công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023.

Điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Giáo dục thể chất năm 2023:
– Phương thức 405:
+ Điểm trúng tuyển: 18.00 điểm
+ Thang điểm: 30
– Phương thức 406:
+ Điểm trúng tuyển: 19.00 điểm
+ Thang điểm: 30

Thí sinh diện trúng tuyển là thí sinh có nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đáp ứng ngưỡng đầu vào tại UPES và có tổng điểm 3 môn cộng với điểm ưu tiên đạt ngưỡng điểm trúng tuyển./.