Thông báo thu học phí các khóa vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học tại Trường ĐHSP TDTT TP.HCM

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Chỉ đạo, điều hành > Thông báo thu học phí các khóa vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học tại Trường ĐHSP TDTT TP.HCM

UPES – Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-ĐHSPTDTT ngày 12/3/2024 của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM về việc phê duyệt mức thu học phí, lệ phí. Ngày 17/6/2024, rường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban hành Thông báo số 476/TB-ĐHSPTDTT về việc thu học phí các lớp vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học tại Trường đến các học viên các khóa với các nội dung như sau.

 1. Thời gian đóng học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2024.
 2. Hình thức đóng học phí: Sinh viên đóng học phí vào tài khoản của Nhà trường.
  – Số tài khoản: 060238737111
  – Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Chi nhánh Phú Nhuận.
  – Chủ tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
  – Nội dung chuyển khoản: “Họ và tên_Khóa…, nộp HP HK… năm học…
 1. Thời gian đóng học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2024.
 2. Hình thức đóng học phí: Học viên đóng học phí vào tài khoản của Nhà trường.
  – Số tài khoản: 060238737111
  – Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Chi nhánh Phú Nhuận.
  – Chủ tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
  – Nội dung chuyển khoản: “Họ và tên_Khóa…, nộp HP HK…

Sau thời gian trên, sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định./.

Xem chi tiết Thông báo tại đây