Thời khóa biểu Khóa Đại học 06 hệ VLVH năm học 2022 – 2023 cập nhật ngày 24/02/2023

CÁC KHÓA ĐẠI HỌC VLVH

Thời khóa biểu Khóa Đại học 06 hệ VLVH năm học 2022 - 2023 cập nhật ngày 24/02/2023

Thời khóa biểu Khóa Đại học 04 hệ VLVH năm 2022 bổ sung cập nhật ngày 24/02/2023

Thời khóa biểu học lại các khóa VLVH năm 2022 cập nhật điều chỉnh, bổ sung lịch tập huấn công tác kiểm định chất lượng ngày 30/12/2022