Thời khóa biểu các Khóa Đại học Liên thông VLVH học kỳ hè 2023 điều chỉnh cập nhật ngày 28/7/2023

CÁC KHÓA ĐH LIÊN THÔNG VLVH

Thời khóa biểu các Khóa Đại học Liên thông VLVH học kỳ hè 2023 điều chỉnh cập nhật ngày 28/7/2023

Thời khóa biểu học lại các khóa Đại học liên thông VLVH năm 2022 cập nhật điều chỉnh, bổ sung lịch tập huấn công tác kiểm định chất lượng ngày 30/12/2022