kehoach

Tag

Kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ cho viên chức, người lao động năm 2023

UPES – Ngày 14/12/2023 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban hành Kế hoạch số 1003/KH-ĐHSPTDTT về khám sức khoẻ cho viên chức, người lao động năm 2023 với một số nội dung như sau: Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM phối hợp với Phòng khám đa...
Read More

Kế hoạch tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

UPES – Ngày 11/12/2023, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM (gọi tắt là UPES) ban hành Kế hoạch số 981/KH-ĐHSPTDTT về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023. Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ...
Read More