Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên và Học viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh năm 2024

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Hợp tác - Nghiên cứu > Hoạt động NCKH > Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên và Học viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh năm 2024

UPES – Ngày 20/3/2024, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 208/KH-ĐHSPTDTT về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên và Học viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh năm 2024.

 1. Mục đích – Yêu cầu
  1.1. Mục đích
  – Nhằm tạo sân chơi, học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, học viên góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên Trường; nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, khích lệ sinh viên, học viên phát huy tiềm năng của mình trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và sáng tạo; hỗ trợ học viên công bố khoa học.
  – Chọn lựa nhóm sinh viên nghiên cứu tham gia Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2024.
  1.2. Yêu cầu
  – Công trình tham gia Hội nghị Khoa học và báo cáo của sinh viên, học viên phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng và đảm bảo tính khoa học.
  – Thực hiện đúng theo thể lệ Hội nghị Khoa học.
 2. Thời gian – Địa điểm – Thành phần tham gia
  2.1. Thời gian
  – Thời gian chuẩn bị từ tháng 3/2024 – 4/2024.
  – Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 26/4/2024 (Thứ sáu).
  2.2. Địa điểm
  Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh (Địa chỉ: Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).
  2.3. Thành phần tham dự
  – Là sinh viên, học viên đang học tập tại các lớp, khóa Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể Thao TP. Hồ Chí Minh đều được đăng ký tham gia theo hai hình thức: cá nhân hoặc tập thể (mỗi nhóm nghiên cứu không quá 04 thành viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 01 hoặc nhiều công trình, những sáng kiến kinh nghiệm, các phương pháp học tốt thực hiện nhiệm vụ học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
  – Mỗi cá nhân hoặc tập thể, nhóm nghiên cứu đăng ký tham gia với số lượng tối đa 02 công trình (bài báo, đề tài, poster, tham luận, v.v…).
  – Đăng ký tham gia tại Văn phòng Phòng Khoa học công nghệ – Hợp tác quốc tế.
 3. Nội dung và yêu cầu chuẩn bị
  3.1. Nội dung

  – Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất của sinh viên, học viên của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh gồm các nội dung sau:
  + Giáo dục thể chất;
  + Huấn luyện thể thao;
  + Sinh lý, Tâm lý, Sinh hóa, Sinh cơ và Y học Thể dục thể thao;
  + Xã hội hóa Thể dục thể thao;
  + Dinh dưỡng và hồi phục thể thao;
  + Quản lý hoạt động Thể dục thể thao;
  + Thể thao giải trí và sức khỏe cộng đồng;
  + Kinh tế thể thao, Marketing trong hoạt động Thể dục thể thao;
  + Các công trình, những sáng kiến kinh nghiệm, các phương pháp học tốt.
  + Những vấn đề khác liên quan đến Thể dục thể thao, v.v…
  3.2. Yêu cầu chuẩn bị
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên, Học viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh
TTNhiệm vụKết quả thu đượcĐơn vị thực hiệnBắt đầuKết thúc
1Thông báo, Kế hoạch chi tiết của Hội nghịThông tin đăng ký của các lớp tham gia– Ban Tổ chức – Giảng viên CVHT, sinh viên, học viên3/202426/4/2024
2Triển khai và thực hiện các bài viếtDanh sách các đề tài, báo cáo viên của các lớp– Giảng viên CVHT, sinh viên, học viên – Phòng CTSV-PVCĐ3/202422/4/2024
3Thu nhận toàn văn các báo cáo/bài báoCác bài báo theo file Word và PDF qua email: truongcv@upes.edu.vn (Chuyên viên Vũ Công Trường)– Ban Tổ chức – Ban Biên tập – Các đơn vị3/202422/4/2024
4– Biên tập và in tài liệu – Ghi đĩa CDTài liệu– Ban Tổ chức – Ban Biên tập Trước thời gian tổ chức 4 ngày
5Tổ chức Hội nghịCác báo cáo/sản phẩm– Ban Tổ chức – Ban Giám khảo – Các cá nhân, đơn vị liên quan Theo thời gian dự kiến 26/4/2024

Xem chi tiết thêm Kế hoạch số 208/KH-ĐHSPTDTT ngày 20/3/2024.