Đội tuyển bóng rổ sinh viên Nữ-Nam Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao tham dự Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) 2023

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh > Hoạt động Sinh viên > Đội tuyển bóng rổ sinh viên Nữ-Nam Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao tham dự Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) 2023

Leave a Reply