Dịch vụ công sinh viên

Danh sách Dịch vụ công

Dành cho sinh viên các hệ đào tạo

Thông báo Đào tạo - Khảo thí

Biểu mẫu Đào tạo - Khảo thí

Xét và công nhận tốt nghiệp

Thủ tục Xét và công nhận tốt nghiệp

Đăng ký học phần

Thủ tục Đăng ký học phần

Đăng ký học lại

Thủ tục Đăng ký học phần

Cấp bảng ghi kết quả học tập

Cấp bản sao văn bằng

Cấp lại văn bằng

Thời khóa biểu các khóa

Đăng ký hoãn thi và thi lại

Thủ tục nhập học

Xét và công nhận điểm rèn luyện

Xét và công nhận tốt nghiệp

Thủ tục Xét và công nhận tốt nghiệp

Xét học bổng

Thủ tục Đăng ký học phần

Đăng ký tham gia Câu lạc bộ, Đội nhóm

Thủ tục xin hoãn học

Thủ tục xin nghỉ học

Cấp Giấy chứng nhận sinh viên