Đảng ủy

Thông báo điểm thi Năng khiếu Thể dục thể thao ngành Giáo dục thể chất hệ chính quy năm 2024

UPES – Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao...
Read More
12
Th7

Thông báo tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Giáo dục học năm 2024

UPES – Ngày 03/7/2024 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban...
Read More
04
Th7

Thông báo Lịch thi Năng khiếu TDTT – Kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

UPES – Căn cứ Thông báo về việc tổ chức thi môn năng khiếu dành...
Read More
03
Th7

Thông báo tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Giáo dục học năm 2024

UPES – Ngày 01/7/2024 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban...
Read More
02
Th7

Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ theo diện Hiệp định năm 2024

UPES – Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo...
Read More
21
Th6

Thông báo thu học phí các khóa đại học chính quy

UPES – Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi,...
Read More
18
Th6

Thông báo thu học phí các khóa vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học tại Trường ĐHSP TDTT TP.HCM

UPES – Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-ĐHSPTDTT ngày 12/3/2024 của Trường Đại học Sư...
Read More
18
Th6