Tuyển sinh Đại học VLVH – Liên thông

Thông tin chung

* Kết quả trúng tuyển – Thủ tục nhập học – Xem chi tiết


* Thông báo dời ngày nhận hồ sơ và thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 – Xem chi tiết

 

   – Tiếp tục nhận hồ sơ đến 17:00 ngày 26/10/2022

   – Ngày thi môn Năng khiếu TDTT: 29/10/2022 (ngày thi dự phòng 30/10/2022)

* Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 – Xem chi tiết

   – Mẫu Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển đại học VLVH – Tải xuống

   – Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng/ ưu tiên xét tuyển đại học VLVH – Tải xuống


CÁC NỘI DUNG THI NĂNG KHIẾU TDTT:

* Chạy 30m tốc độ cao – Xem clip

* Bóp lực kế – Xem clip

* Bật cao tại chỗ – Xem clip

* Dẻo gập thân – Xem clip

* Chiều cao – Thể hình – Xem clip

Cập nhật thông tin tuyển sinh chính thức từ Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin Tuyển sinh