Tuần 51 (Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019) (Cập nhật 21/8/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 19/8/2019        
       
       
       
Thứ Ba 20/8/2019        
       
       
       
Thứ Tư 21/8/2019  

 

Đ/c Huân báo cáo CV 3463

 

   
09:00 Làm việc với Tập đoàn Zaicro – Hàn Quốc Phòng Truyền thống Đ/c Huy, Thịnh, Tùng
       
13:00 Hội nghị Khoa Thể dục lấy phiếu giới thiệu Trưởng Bộ môn Phòng Truyền thống Tổ công tác, CBVC Khoa Thể dục
13:30 Hội nghị liên tịch Khoa Thể dục Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, Phó khoa TD, Chi ủy Điền kinh – Thể dục
14:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa Thể dục Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, Phó Khoa TD, Tổ trưởng CĐ
14:30 Hội nghị Khoa Điền kinh lấy phiếu giới thiệu Trưởng Bộ môn Phòng Truyền thống Tổ công tác, CBVC Khoa Điền kinh
15:00 Hội nghị liên tịch Khoa Điền kinh Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, Phó khoa Điền kinh, Chi ủy Điền kinh – Thể dục
15:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa Điền kinh (dời sang sáng ngày 22/8/2019) Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, Phó Khoa Điền kinh, Tổ trưởng CĐ
16:00 Hội nghị Khoa Bóng lấy phiếu giới thiệu Trưởng Bộ môn Phòng Truyền thống Tổ công tác, CBVC Khoa Bóng
16:30 Hội nghị liên tịch Khoa Bóng Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, Phó khoa Bóng, Chi ủy Bóng – Đào tạo
17:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa Bóng Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, Phó Khoa Bóng, Tổ trưởng CĐ, GS, PGS,Tiến sĩ thuộc Khoa Bóng
Thứ Năm 22/8/2019 07:30 Hội nghị Khoa Khoa học cơ bản lấy phiếu giới thiệu Trưởng Bộ môn Phòng Truyền thống Tổ công tác, CBVC Khoa Khoa học cơ bản
08:00 Hội nghị liên tịch Khoa Khoa học cơ bản Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, Phó khoa Khoa học cơ bản, Chi ủy Lý luận
08:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa Khoa học cơ bản Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, Phó Khoa học cơ bản, Tổ trưởng CĐ, GS, PGS,Tiến sĩ khoa KHCB
09:00 Hội nghị Khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm lấy phiếu giới thiệu Trưởng Bộ môn Phòng Truyền thống Tổ công tác, CBVC Khoa LLCT&NVSP
09:30 Hội nghị liên tịch Khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, Phó khoa LLCT&NVSP, Chi ủy Lý luận
10:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, Phó khoa LLCT&NVSP, Tổ trưởng CĐ, GS, PGS,Tiến sĩ Khoa LLCT&NVSP 
10:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa Điền kinh Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, Phó Khoa Điền kinh, Tổ trưởng CĐ, GS, PGS, Tiến sĩ Khoa Điền kinh
15:30 Họp Chi bộ Hành chính Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
Thứ Sáu 23/8/2019 07:00 Tập huấn các môn Lý luận chính trị Học viện Chính trị Khu vực 2 Giảng viên Bộ môn LLCT
09:00 Họp Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo CBVC Phòng Đào tạo
09:00 Làm việc với Liên đoàn Hockey Việt Nam Phòng Truyền thống Đ/c Tùng, Hải (TD)
       
Thứ Bảy 24/8/2019 07:30 Giải đua thuyền truyền thống Chào mừng kỉ niệm 74 năm ngày CMT8 và Quốc khánh nước CHXH CN Việt Nam Trường Đại học Thủy Lợi (Cơ sở 2) Đ/c Huy
       
Chủ Nhật 25/8/2019        
       
Tin Tức
Liên Kết