Tuần 49 (Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019) (Cập nhật 06/8/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 05/8/2019 09:00 Hồi phách các bài thi và nhập điểm khóa Cao học 8 Phòng Truyền thống Đ/c Huy, Ban Thư ký, Thanh tra
15:00 Họp Hội đồng xét trúng tuyển Đại học, Cao đẳng đợt 1 – 2019 Phòng Truyền thống Hội đồng, Ban Thư ký, Thanh tra
16:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
16:00 Công bố kết quả thi Cao học 8 lên website Website Đ/c Huy, Ban Thư ký, Thanh tra
17:00 Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng vào phần mềm tuyển sinh của Bộ Phòng Đào tạo Ban Thư ký, Văn thư
Thứ Ba 06/8/2019 08:00 Họp tổng kết năm học Khoa Bóng Phòng Truyền thống Đ/c Lộc, CBVC Khoa Bóng
08:00 Họp tổng kết năm học Phòng Tài vụ - Thư viện – Thanh tra Phòng Tài vụ CBVC Phòng Tài vụ, Thư viện, Thanh tra
08:00 Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 ngành Giáo dục 86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1 Đ/c Huy
09:00 Nhận đơn xin phúc khảo Cao học khóa 8 Phòng Đào tạo SĐH&KHCN Ban Thư ký
14:00 Họp BCH Công đoàn Phòng Truyền thống Ủy viên BCH Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân (03 đ/c)
15:00 Họp BCH Công đoàn mở rộng Phòng Truyền thống Ủy viên BCH Công đoàn, Tổ trưởng công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân (03 đ/c)
Thứ Tư 07/8/2019   In và gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển Phòng Đào tạo Ban Thư ký, Văn thư
08:00 Quyết toán tài chính năm 2018 Phòng Truyền thống Đ/c Huy, Phòng Tài vụ
09:00 Họp tổng kết năm học Ban Giám hiệu Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng đơn vị
15:00 Hiệu trưởng làm việc với Phòng Đào tạo SĐH&KHCN Phòng Truyền thống Hiệu trưởng, CBVC Phòng Đào tạo SĐH&KHCN
16:00 Hiệu trưởng làm việc với Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng Truyền thống Hiệu trưởng, CBVC Phòng Tổ chức - Hành chính
Thứ Năm 08/8/2019        
       
       
       
Thứ Sáu 09/8/2019        
       
       
       
Thứ Bảy 10/8/2019        
       
Chủ Nhật 11/8/2019        
       
Tin Tức
Liên Kết