Tuần 49 (Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 03/8/2020        
       
15:00 Họp triển khai kết luận của đoàn kiểm tra dự án xây dựng trường Phòng họp 1 Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Các đồng chí: Minh Huân, Hoàng Tùng, đại diện Ban QLDA, nhà thầu XD
  Phòng Đào tạo SĐH&KHCN triển khai thông báo tuyển sinh Cao học Khóa 9 và Nghiên cứu sinh Khóa 4   Đ/c Quang Đại triển khai
Thứ Ba 04/8/2020        
09:00 Họp Đảng ủy, Ban Giám hiệu Phòng họp 1 Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Quản lý P. TCHC
       
15:00 Họp thông qua điểm rèn luyện (Họp trực tuyến)

Link phòng họp trực tuyến

https://meet.google.com/ttg-msjh-jga

Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Quản lý các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Phòng TCHC, Phòng Tài vụ, BQL KTX, Giảng viên Cố vấn học tập, Đ/c Thanh Hải

Thứ Tư

05/8/2020

08:00 Họp Quản lý Phòng Đào tạo Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Đ/c Hoàng Tùng, Quản lý P. Đào tạo
08:30 Họp Quản lý Phòng Công tác sinh viên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Đ/c Hoàng Tùng, Quản lý P. CTSV
09:00 Họp Quản lý Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Đ/c Hoàng Tùng, Quản lý P. Đào tạo Sau Đại học và Khoa học công nghệ
09:30 Họp Quản lý Khoa Bóng Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Đ/c Hoàng Tùng, Quản lý Khoa Bóng
10:00 Họp Chi ủy Bóng - Đào tạo Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Đ/c Hoàng Tùng, Chi ủy Bóng - Đào tạo
11:00 Họp Chi ủy Điền kinh - Thể dục Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Đ/c Hoàng Tùng, Chi ủy Điền kinh - Thể dục
14:00 Họp Quản lý Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Đ/c Hoàng Tùng
15:00 Họp Ban thường trực và Ban thư ký công tác kiểm định chất lượng Phòng họp 1 Ban thường trực và Ban thư ký công tác kiểm định chất lượng

Thứ Năm

06/8/2020

       
09:30 Họp xét học bổng Học kỳ 1 Phòng họp 1 Theo Quyết định
       
       

Thứ Sáu

07/8/2020

08:00 Hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ Phòng Truyền thống Theo Quyết định
09:00 Hội đồng thẩm định đề án mở mã ngành Tiến sĩ Hà Nội Theo Thư mời
       
       

Thứ Bảy

08/8/2020

10:00 Họp Đảng ủy Phòng họp 1 Đảng ủy
       

Chủ Nhật

09/8/2020

       
       
Tin Tức
Liên Kết