Tuần 49 (06/8/2018 - 12/8/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ hai

06/8/2018
8:00 Họp hội đồng xét điểm chuẩn tuyển sinh Đại học năm 2018 Phòng truyền thống Hội đồng
  Công bố điểm và danh sách trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính qui năm 2018 lên trang web Phòng đào tạo Ban thư ký
14:00 Họp biên tập SGK GDTC theo hướng tiếp cận năng lực người học (3 ngày) Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng chủ biên (Đ/c Lộc) và các chủ biên

- Xe (NXBGD TP. HCM)

15:00 Họp BCH Công đoàn (Đột xuất) Phòng Truyền thống UV BCH CĐ, Trưởng ban TTND (đ/c Hiếu), UV UBKT CĐ (đ/c M.T.Hà, đ/c K.Bình), đ/c Xuân (P.Tài vụ)

Thứ ba

07/8/2018
  In và gửi giấy báo gọi nhập học cho thí sinh trúng tuyển Phòng đào tạo Ban thư ký
       
       
       

Thứ tư

08/8/2018

 

5:30

 

Tham quan nghỉ mát Long Hải - Bình Châu CĐV và Gia đình đã đăng ký
       
       
       
       

Thứ năm

09/8/2018
  Tham quan nghỉ mát Long Hải - Bình Châu CĐV và Gia đình đã đăng ký
       
       
       

Thứ sáu

10/8/2018
  Tham quan nghỉ mát Long Hải - Bình Châu CĐV và Gia đình đã đăng ký
       
       
       

Thứ bảy

11/8/2018
       
       

Chủ nhật

12/8/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết