Tuần 46 (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 13/7/2020 08:30 Họp giao ban Phòng Truyền thống

Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Quản lý các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên

(Các đơn vị chuẩn bị báo cáo)
       
       
       
Thứ Ba 14/7/2020 07:00 Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Phòng Truyền thống Theo Kế hoạch
       
14:00 Họp Chi bộ Lý luận

Phòng họp 1

(Lầu 1 – Khu Hiệu bộ)
Đảng viên Chi bộ
       
Thứ Tư 15/7/2020 08:00 Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát Đảng ủy khối Đ/c Huy, Đ/c Quyên
       
15:00 Báo cáo tổng kết công tác Hội sinh viên Thành đoàn Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban chấp hành Hội Sinh viên và khách mời
17:30 Chung kết Giải bóng chuyền truyền thống Sân 2 Theo Thư mời
Thứ Năm 16/7/2020        
09:00 Họp công tác kiểm định chất lượng

Phòng họp 1

(Lầu 1 – Khu Hiệu bộ)
Ban thường trực, Trưởng nhóm và Thư ký nhóm công tác chuyên trách
14:30 Họp Chi bộ Điền kinh – Thể dục

Phòng họp 1

(Lầu 1 – Khu Hiệu bộ)
Đảng viên Chi bộ
       
Thứ Sáu 17/7/2020 08:00 Hội nghị xây dựng TCVN về thiết bị TDDC Đà Nẵng Theo Thư mời
       
  Phòng TCHC báo cáo công văn 212    
       
Thứ Bảy 18/7/2020        
       
Chủ Nhật 19/7/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết