Tuần 42 (Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
17/6/2019
08:00 Tập huấn phần mềm tuyển sinh  Trường ĐHSP Kỹ thuật TP. HCM Đ/c Vinh, Bảo Thư
       
14:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
15:30 Họp Ban Quản lý Ký túc xá Phòng Truyền thống Hiệu trưởng, đ/c Dương, Tùng, Quý, An
Thứ Ba   18/6/2019        
       
14:00 Họp Ban chấp hành Công đoàn Phòng Truyền thống Ủy viên BCH Công đoàn, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân
       
Thứ Tư
19/6/2019
       
       
15:00 Họp Hội đồng tuyển sinh ĐHLT VLVH Khóa 14 Phòng Truyền thống Theo Quyết định
       
Thứ Năm
 20/6/2019
       
       
       
       
Thứ Sáu
 21/6/2019
08:00

Dự lễ Tốt nghiệp Đại học An Giang

Làm việc với lớp Cao học 4 An Giang
Trường Đại học An Giang Đoàn công tác
       
       
       
Thứ Bảy  22/6/2019        
       

Chủ Nhật

23/6/2019
       
       
Tin Tức
Liên Kết