Tuần 41 (Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019) (Cập nhật 14/6/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
10/6/2019
09:00 Làm việc với Đoàn Thanh tra Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè Đ/c Huy, Huân, Tùng, Ngọc
10:00 Họp Chi bộ Bóng – Đào tạo Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
14:00 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp ĐH 10, CĐ 41 và các khóa về thi lại Phòng Truyền thống Hội đồng, Thanh tra
  Chuẩn bị các thủ tục quyết toán năm và đón đoàn Vụ Kế hoạch Tài chính   Đ/c Huân, Phòng Tài vụ
  Giảng viên CVHT khóa ĐH10 và CĐ41 cung cấp hồ sơ làm Kỷ yếu Tốt nghiệp Phòng CTSV Giảng viên CVHT ĐH10, CĐ41
Thứ Ba   11/6/2019 08:30 Họp Giảng viên Cố vấn học tập các khóa Phòng Truyền thống Đ/c Huy, Sơn, Tùng và GV CVHT
10:00 Họp phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ và Ban cơ sở vật chất bảo vệ đề cương khóa Cao học 7 Phòng Truyền thống Đ/c Huy, CBVC Phòng ĐT SĐH&KHCN, Ban CSVC theo Quyết định
13:30 Họp Chi bộ Điền kinh - Thể dục Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ Điền kinh - Thể dục
15:00 Họp phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Truyền thống Đ/c Huy, CBVC phòng TCHC
Thứ Tư
12/6/2019
07:30

Họp Hội đồng duyệt đề cương khóa Cao học 7

Phòng Truyền thống Theo Quyết định
07:30 Học viên khóa Cao học 7 tập trung Các phòng Hội đồng Học viên khóa Cao học 7
08:00 Duyệt Đề cương khóa Cao học 7 Các phòng Hội đồng Theo Quyết định
       
       
Thứ Năm
 13/6/2019
       
10:00 Họp Ban cở sở vật chất tuyển sinh ĐHLT VLVH K14 - 2019 Phòng Truyền thống Theo Quyết định
       
       
Thứ Sáu
 14/6/2019
07:00 Họp Hội đồng tuyển sinh ĐHLT VLVH Khóa 14 Phòng Truyền thống Hội đồng
       
15:00 Chấm thi tuyển sinh ĐHLT VLVH khóa 14 Phòng máy Ban chấm thi
  Đ/c Sơn báo cáo CV 2165; Đ/c Đại báo cáo CV 2423 và CV 2460    
Thứ Bảy  15/6/2019        
       

Chủ Nhật

16/6/2019
09:00 Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì và Lễ kỷ niệm ngày thành lập Trường ĐH Mở TP. HCM Trường ĐH Mở TP. HCM Đ/c Huy
       
Tin Tức
Liên Kết