Tuần 4 (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018) (Cập nhật 25/9/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
ThứHai
24/9/2018
8:00 Họp rà soát công tác chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2018-2019 Phòng Truyền thống BGH,Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên
9:00 Thống nhất qui định và các tiêu chuẩn đối với Sinh viên là VĐV tham gia các giải quốc gia, quốc tế Phòng Truyền thống BGH,Trưởng các đơn vị, Thịnh, An
10:00 Họp triển khai công tác an ninh cho sv ĐH HufLit học tại địa điểm trường Phòng Truyền thống Đảng Ủy, BGH, Vinh, Thịnh, An
       
Thứ Ba   25/9/2018 9:00 Họp Ủy ban kiểm tra Đảng Phòng Truyền thống Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng
       
15:00 Triển khai Kế hoạch an ninh, an toàn, văn minh trong trường và khu nội trú (ký túc xá) Phòng Truyền thống Đ/c Danh, Sơn, Thắng, Thịnh, Kế Bình, An
       
ThứTư
  26/9/2018
8:00 Hội nghị chuyên đề "Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Trung tâm phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam Đ/c Lộc, Huy
9:00 Hội nghị CBVC Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo CBVC Phòng Đào tạo
       
       
ThứNăm
  27/9/2018

8:00

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019 DỜI SANG NGÀY 05/10/2018

 

HỘI NGHỊ CBVC DỜI SANG NGÀY 09/10/2018

 

Thao đường

 

Phòng Truyền thống

Toàn trường
10:00

Họp Hội đồng kỷ luật Sinh viên

Phòng Truyền thống Hội đồng kỷ luật
15:00 Họp Chi bộ Lý luận Phòng Truyền thống Đảng viên chi bộ
15:00 Hội nghị CBVC Phòng CTSV - Y tế Phòng CTSV CBVC Phòng CTSV - Phòng Y tế
ThứSáu
  28/9/2018
8:00 Tổng kết năm học 2017 - 2018 Bộ GD&ĐT Đ/c Lộc, Vinh
       
15:00 Họp giao ban Thực tập sư phạm Phòng Truyền thống Ban chỉ đạo THPT
       
ThứBảy
   29/9/2018
       
       

Chủnhật

30/9/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết