Tuần 36 (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
04/5/2020
  P. TCHC báo cáo góp ý Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ    
  Giảng dạy trực tuyến Theo Thời khóa biểu Giảng viên, Sinh viên
  Tổ chuyên môn thường trực theo dõi và hỗ trợ công tác giảng dạy, học tập trực tuyến   Tổ chuyên môn
10:00 Họp lấy ý kiến xây dựng website trường Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Quản lý các đơn vị: P. ĐT, P. TV, P. CTSV, P. TCHC, P. ĐT SĐH&KHCN, Đ/c Lưỡng, Đ/c Thanh, Đ/c Hưng
Thứ Ba
05/5/2020
  P. TCHC báo cáo công văn 1487    
09:30 Làm việc với đối tác xây dựng website trường Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Quản lý các đơn vị: P. ĐT, P. TV, P. CTSV, P. TCHC, P. ĐT SĐH&KHCN, Đ/c Việt, Đ/c Lưỡng, Đ/c Thanh, Đ/c Hưng
       
       
Thứ Tư
06/5/2020
  P. TCHC báo cáo công văn 1451    
  Tổ chuyên môn báo cáo sơ bộ tình hình giảng dạy, học tập trực tuyến Ban chỉ đạo Tổ chuyên môn
  Các Chi bộ triển khai góp ý văn kiện đại hội các cấp   Chi ủy, Đảng viên các Chi bộ
  Các Chi bộ báo cáo thống kê Đảng viên (theo mẫu) Đ/c Huân Bí thư các Chi bộ
Thứ Năm
07/5/2020
  Ban TTr&KĐCL báo cáo công văn 1456    
09:00 Họp công tác giảng dạy (dời sang lúc 14:00 chiều thứ Sáu, ngày 08/5/2020) Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Quản lý các đơn vị: P. Đào tạo, P. Tài vụ, P. ĐT SĐH&KHCN, P. TCHC, P. CTSV, BQL KTX
       
       
Thứ Sáu
08/5/2020
  P. Tài vụ báo cáo công văn 1446    
  P. TCHC báo cáo công văn 1496    
08:00 Hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng 2020

Cổng thông tin trực tuyến

Bộ Giáo dục & Đào tạo

(Phòng Truyền thống)

Ban Giám hiệu, Quản lý các đơn vị: P. Đào tạo, P. Đào tạo SĐH&KHCN, P. TCHC, P. CTSV, P. Tài vụ, Ban TTr&KĐCL
14:00 Họp công tác giảng dạy Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Quản lý các đơn vị: P. Đào tạo, P. Tài vụ, P. ĐT SĐH&KHCN, P. TCHC, P. CTSV, BQL KTX, Thanh tra
Thứ Bảy
09/5/2020
       
       
Chủ nhật
10/5/2020
       
       
Tin Tức
Liên Kết