Tuần 34 (Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 29/4/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
23/4/2018
7:30  Học Lý thuyết lớp Kỹ năng dạy bơi và an toàn dưới nước AustSwim khóa 1 năm 2018 P Truyền thống Giảng viên, học viên
10:00  Xét học bổng HK1 NH 2017 - 2018

P Giáo viên

(Khu Thao đường)

Hội đồng
13:10  Thi thực hành lớp Kỹ năng dạy bơi và an toàn dưới nước AustSwim khóa 1 năm 2018 Hồ bơi Tản Đà Giảng viên, học viên
14:00  Họp Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ P ĐTSĐH&KHCN Đ/c Lộc, P ĐTSĐH&KHCN
Thứ Ba
24/4/2018
9:00  Họp Đảng ủy P Truyền thống Đảng ủy
10:30  Thi Lý thuyết lớp Kỹ năng dạy bơi và an toàn dưới nước AustSwim khóa 1 năm 2018 P Truyền thống Giảng viên, học viên
11:45  Bế giảng lớp Kỹ năng dạy bơi và an toàn dưới nước AustSwim khóa 1 năm 2018 P Truyền thống BTC, Giảng viên, học viên
14:00  Kiểm tra tiến độ công trình xây dựng trường mới Xã Nhơn Đức BGH, Huy, Xuân, Vinh, Huân, Thịnh, An, Ngọc (QLDA)
Thứ Tư
25/4/2018
 

NGHỈ LỄ

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

   
     
     
     
Thứ Năm
26/4/2018
8:30  Tổ công tác làm việc với Đảng viên thuộc phòng TCHC P Truyền thống Tổ công tác, Đảng viên phòng TCHC
9:30  Tổ công tác làm việc với Đảng viên thuộc phòng Tài vụ, Thư viện P Truyền thống Tổ công tác, Đ/c Lộc, Đ/c Ba, Đảng viên phòng Tài vụ, Thư viện
10:00  Giải quyết kinh phí Đào tạo liên kết 2017, kinh phí Tuyển sinh CQ đợt 2 2017   Đ/c Vinh, Xuân
10:30  Tổ công tác làm việc với Đảng viên thuộc phòng Đào tạo P Truyền thống Tổ công tác, Đảng viên phòng Đào tạo
15:00  Họp Ban chủ nhiệm đề tài NCKH Cấp Bộ P Truyền thống Đ/c Lộc, ban Chủ nhiệm đề tài, Trường Chuyên biệt Tương lai Hướng Dương
Thứ Sáu
27/4/2018
9:30  Họp Chi bộ Hành chính P Truyền thống Đảng viên Chi bộ
       
       
       
Thứ Bảy
28/4/2018
       
       
Chủ nhật
29/4/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết