Tuần 27 (Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020) (Cập nhật 04/3/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 02/3/2020        
09:00 Làm việc với Đoàn Y tế học đường Phòng Truyền thống Quản lý P. TCHC, Trưởng phòng CTSV, Trưởng ban QL KTX
       
       
Thứ Ba 03/3/2020        
       
       
       
Thứ Tư 04/3/2020        
       
       
       
Thứ Năm 05/3/2020        
       
       
       
Thứ Sáu 06/3/2020

08:00

Thông tin tình hình và triển khai một số biện pháp hỗ trợ Thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Ủy ban nhân dân thành phố Theo Thư mời
10:00 Ban Giám hiệu làm việc với Quản lý các đơn vị hành chính Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Quản lý các đơn vị hành chính (P. TCHC, P. Đào tạo, P. Đào tạo SĐH&KHCN, P. CTSV, P. Tài vụ, Ban TTr&KĐCL, Ban QL KTX)
       
       
Thứ Bảy 07/3/2020        
       
Chủ Nhật 08/3/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết