Tuần 25 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020) (Cập nhật 17/02/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 17/02/2020        
       
       
       
Thứ Ba 18/02/2020        
       
       
       
Thứ Tư 19/02/2020        
09:00 Làm việc với Đảng ủy khối Phòng Truyền thống Đ/c Lộc, Bình, Huân, Dương
15:00 Lễ kết nạp Đảng viên mới Phòng Truyền thống Chi bộ Sinh viên
       
Thứ Năm 20/02/2020        
       
       
       
Thứ Sáu 21/02/2020        
       
       
       
Thứ Bảy 22/02/2020        
       
Chủ Nhật 23/02/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết