Tuần 24 (Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019) (Cập nhật 15/02/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
11/02/2019
  Các  Chi bộ, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên gửi  phiếu tham gia đánh giá chất lượng Chi bộ

(Đ/c Kế Bình)

Bí thư Chi bộ, Đc Thịnh, Đc An
       
       
       
Thứ Ba
12/02/2019
8:00 Họp mặt Tân  Niên Phòng Truyền thống  Toàn trường
10:00 Họp BCH Đoàn Thanh Niên Phòng Truyền thống Hiệu trưởng, Đ/c K. Bình, BCH Đoàn TN
       
       
Thứ Tư
13/02/2019
9:00  Họp Ban biên tập sách TD THCS Phòng Truyền thống Đ/c Lộc, Trí Dũng, Quan và các tác giả 
       
14:00 Họp Đảng uỷ Phòng Truyền thống Đảng uỷ
       
Thứ Năm
14/02/2019
9:00  Báo cáo Kế hoạch công tác năm 2019

Phòng TCHC

Các Đơn vị
       
       
       
Thứ Sáu
15/02/2019
       
       
       
       
Thứ Bảy
16/02/2019
       
       
Chủ Nhật
17/02/2019
  Tăng cường Lãnh đạo đảm bảo tình hình ANTT Tại trường Đ/c Huy + Đ/c Huân
       
Tin Tức
Liên Kết